पदपूर्ति समिति

पदपूर्ति समिति मा यहाहरु लाई स्वागत छ

यहाबाट तपाईहरुले पढ़पुर्ती सम्बंदी सम्पूर्ण सूचना तथा  जानकारी , पदाधिकारी, सम्बन्धित डकुमेन्ट हरु हेर्न, पढ्न साथै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ|

पदाधिकारी

धन्यवाद